Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Nytko Arkadiusz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Realizacji Inwestycji
(In-II)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
22
Telefon
32 4392186
Faks
32 42 24 124