Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Fojcik Katarzyna
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Edukacji i Kultury
(E)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
13
Telefon
32 43 92 136
Faks
32 42 24 124