Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy Kaktusowa
Termin składania uwag
2019-08-30 - 2019-09-06
Zarządzenie Prezydenta Miasta
509/2019 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Harcerska - Świerklańska i nadania nazwy ulicy Kaktusowa
Opublikował
Dokumenty