Dotyczy
konkurs na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (stypendia)
Termin składania dokumentów
2017-08-04
Termin rozstrzygnięcia
2017-08-31
Data publikacji
Szczegóły