Dotyczy
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. Koncert 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rybniku
Termin zgłaszania uwag
2018-12-27
Zadanie
2019-10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota
10000.00
Oferta i inne dokumenty
Data publikacji