Dotyczy
Uproszczona oferta Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych realizacji zadania publicznego pn. Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych w Rybniku powiązana z Mistrzostwami Polski
Termin zgłaszania uwag
2019-01-07
Zadanie
2019-15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kwota
10000.00
Oferta i inne dokumenty
Data publikacji