Sprawa
2019-3786
Treść
 • Raport z oceny jakości współpracy - przyjęty
  9 stycznia 2019

  Szanowni Państwo,

  Zakończyliśmy działania związane z badaniem jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.

  Efektem końcowym jest Raport z oceny jakości współpracy Miasta Rybnika z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz podmiotami realizującymi zadanie z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu opracowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

  W trakcie konsultacji do wyżej wymienionego dokumentu nie wpłynęły żadne uwagi.

Więcej...
Szczegóły