Sprawa
OP.111.1.2015
Treść
  • Budżet obywatelski Miasta Rybnika - konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego
    17 kwietnia 2015 Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
    W związku z rozpoczęciem trzeciej edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście, zapraszamy do udziału w konsultacjach Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika, który określa m.in. procedurę zgłaszania projektów, zasady ich weryfikacji oraz tryb ich wybierania. Uwagi można zgłaszać pisemnie do 22 kwietnia br. na adres: Urząd Miasta Rybnika, Biuro Organizacji Pozarządowych i Sportu, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, e-mail: ngo@um.rybnik.pl