Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Duda Gabriela
Stanowisko
Zastępca Kierownika USC
Komórka org.
URZĄD STANU CYWILNEGO
(USC) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
RYNEK 18
Pokój
5
Nr tel.
32 42 23 210
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7510
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - sobota od 7.30 do 15.30