Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imię
Kołodziej Rafał
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ EKOLOGII Referat Ochrony Powietrza
(Ek-III) - zakres działania
Adres e-mail
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
013
Nr tel.
32 43 92 013
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7013
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00