Nr
97/2015
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2015-02-24
Data wejścia w życie
2015-03-02
Przygotował
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 26 lutego 2015 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)