Nr
249/2016
Dotyczy
powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020
Data podpisania
2016-04-11
Data wejścia w życie
2016-04-11
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
 • 517/2011 z dnia 31 października 2011
  powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2012 - 2015.
 • 727/2015 z dnia 29 grudnia 2015
  zmiany Zarządzenia Nr 517/2011 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2012 - 2015
Zmieniające zarządzenia
 • 311/2018 z dnia 27 kwietnia 2018
  zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020
 • 175/2019 z dnia 13 marca 2019
  zmiany zarządzenia nr 249/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Rybnika na lata 2015-2020, zmienionego zarządzeniem nr 311/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Publikacja: 14 kwietnia 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)