Nr
754/2016
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2016-12-15
Data wejścia w życie
2016-12-15
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
 • 163/2017 z dnia 14 marca 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 244/2017 z dnia 12 kwietnia 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 359/2017 z dnia 26 maja 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 407/2017 z dnia 27 czerwca 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 613/2017 z dnia 21 września 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 626/2017 z dnia 28 września 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 646/2017 z dnia 9 października 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 692/2017 z dnia 25 października 2017
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 698/2017 z dnia 30 października 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 725/2017 z dnia 13 listopada 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
 • 746/2017 z dnia 21 listopada 2017
  zmiany Zarządzenia 754/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Publikacja: 21 grudnia 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 21 grudnia 2016 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)