Nr
141/2017
Dotyczy
przyjęcia kwot budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2018 rok
Data podpisania
2017-03-02
Data wejścia w życie
2017-03-02
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 3 marca 2017 r. Zuzanna Olbińska (Referent Or)