Nr
4/2018
Dotyczy
szczegółowego zakresu działania wydziałów
Data podpisania
2018-01-02
Data wejścia w życie
2018-01-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
 • 98/2018 z dnia 1 lutego 2018
  zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 238/2018 z dnia 27 marca 2018
  zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 381/2018 z dnia 23 maja 2018
  zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 427/2018 z dnia 11 czerwca 2018
  zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 484/2018 z dnia 2 lipca 2018
  zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 664/2018 z dnia 17 września 2018
  zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
 • 812/2018 z dnia 5 grudnia 2018
  zmiany Zarządzenia 4/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów
Publikacja: 24 stycznia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)