Nr
468/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 783/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń z tytułu podatków od towarów i usług przez Miasto Rybnik
Data podpisania
2018-06-27
Data wejścia w życie
2018-06-27
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 27 czerwca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 28 czerwca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)