Nr
469/2018
Dotyczy
powołania komisji przetargowej- Konserwacja rowów odwadniających z podziałem na trzy zadania. Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Boguszowice Osiedle, Boguszowice Stare, Kamień, Ligota-Ligocka Kuźnia. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Golejów, Grabownia, Ochojec, Rybnik-Północ, Wielopole. Zadanie 3. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałęcice, Kłokocin, Niedobczyce, Orzepowice, Paruszowiec-Piaski, Popielów, Radziejów, Stodoły, Zamysłów
Data podpisania
2018-06-28
Data wejścia w życie
2018-06-28
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)