Nr
467/2018
Dotyczy
udzielenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA, z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 145, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku
Data podpisania
2018-06-26
Data wejścia w życie
2018-06-26
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)