Nr
474/2018
Dotyczy
przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rybnik-Wielopole na utrzymanie gotowości bojowej
Data podpisania
2018-06-29
Data wejścia w życie
2018-06-29
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)