Nr
473/2018
Dotyczy
udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a
Data podpisania
2018-06-28
Data wejścia w życie
2018-06-28
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)