Nr
483/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 696/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 października 2017 roku w sprawie podziału zadań i kompetencji w Urzędzie Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-07-02
Data wejścia w życie
2018-07-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)