Nr
479/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku
Data podpisania
2018-06-29
Data wejścia w życie
2018-05-29
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Zmieniające zarządzenia
  • 649/2018 z dnia 6 września 2018
    zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku
Publikacja: 4 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)