Nr
488/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 155/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu Portalu „Rachunki”
Data podpisania
2018-07-03
Data wejścia w życie
2018-07-03
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 4 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)