Nr
478/2018
Dotyczy
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku
Data podpisania
2018-06-29
Data wejścia w życie
2018-06-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 5 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)