Nr
497/2018
Dotyczy
rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41)
Data podpisania
2018-07-06
Data wejścia w życie
2018-07-06
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 10 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 10 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)