Nr
494/2018
Dotyczy
wyznaczenia kolejnych budynków, w których lokale mieszkalne przeznacza się do sprzedaży
Data podpisania
2018-07-05
Data wejścia w życie
2018-07-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 10 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)