Nr
475/2018
Dotyczy
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-06-29
Data wejścia w życie
2018-06-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 10 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)