Nr
501/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty remontowe w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 i Rzeczna 8
Data podpisania
2018-07-11
Data wejścia w życie
2018-07-11
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 11 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)