Nr
499/2018
Dotyczy
użyczenia lokalu Ośrodkowi Pomocy Społecznej z siedzibą w Rybniku przy ul. Żużlowej 25
Data podpisania
2018-07-09
Data wejścia w życie
2018-07-09
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 11 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)