Nr
503/2018
Dotyczy
przyznania lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku
Data podpisania
2018-07-11
Data wejścia w życie
2018-07-11
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 13 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)