Nr
498/2018
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) – wyłożenie do publicznego wglądu od 4.05.2018 r. do 4.06.2018 r., zbieranie uwag do 18.06.2018 r.
Data podpisania
2018-07-06
Data wejścia w życie
2018-07-06
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 18 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)