Nr
515/2018
Dotyczy
zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku
Data podpisania
2018-07-16
Data wejścia w życie
2018-07-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 18 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)