Nr
516/2018
Dotyczy
powierzenia stanowiska dyrektora placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Data podpisania
2018-07-16
Data wejścia w życie
2018-07-16
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 18 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)