Nr
506/2018
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
Data podpisania
2018-07-12
Data wejścia w życie
2018-07-12
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 18 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)