Nr
542/2018
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2018-07-18
Data wejścia w życie
2018-07-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 19 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)