Nr
543/2018
Dotyczy
powołania Zespołu Zadaniowego ds. ochrony zieleni na terenie miasta Rybnika
Data podpisania
2018-07-18
Data wejścia w życie
2018-07-18
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)