Nr
560/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybniku, dzielnica Orzepowice (budżet obywatelski)
Data podpisania
2018-07-20
Data wejścia w życie
2018-07-20
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)