Nr
562/2018
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia”
Data podpisania
2018-07-23
Data wejścia w życie
2018-07-23
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 410/2018 z dnia 4 czerwca 2018
    powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy boiska baseballowego - dokumentacja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa boiska KS Silesia, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia”
Publikacja: 23 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)