Nr
550/2018
Dotyczy
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2017
Data podpisania
2018-07-19
Data wejścia w życie
2018-07-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 24 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)