Nr
566/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa sprzętu informatycznego: Nowymi technologiami łączymy pokolenia – stworzenie dzielnicowej mobilnej pracowni komputerowej
Data podpisania
2018-07-24
Data wejścia w życie
2018-07-24
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 25 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)