Nr
570/2018
Dotyczy
przyjęcia zakresu działań likwidacyjnych Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku
Data podpisania
2018-07-26
Data wejścia w życie
2018-07-26
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Publikacja: 27 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)