Nr
574/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa modułów kontenerowych wraz z przygotowaniem terenu i infrastruktury towarzyszącej, na potrzeby ogrzewalni dla bezdomnych w dzielnicy Rybnik-Północ
Data podpisania
2018-07-27
Data wejścia w życie
2018-07-27
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 30 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)