Nr
579/2018
Dotyczy
powierzenia Pani Agacie Szychowicz – nauczycielowi Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 37 im. Juliana Tuwima w Rybniku
Data podpisania
2018-07-31
Data wejścia w życie
2018-07-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 2 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)