Nr
580/2018
Dotyczy
przyznania lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów
Data podpisania
2018-07-31
Data wejścia w życie
2018-08-01
Przygotował
ZGM
Dokument
Publikacja: 3 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)