Nr
578/2018
Dotyczy
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok
Data podpisania
2018-07-31
Data wejścia w życie
2018-07-31
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 6 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)