Nr
589/2018
Dotyczy
zmiany Instrukcji przygotowywania materiałów na sesje Rady Miasta Rybnika, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 306/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z 29 kwietnia 2016 r
Data podpisania
2018-08-07
Data wejścia w życie
2018-08-07
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 8 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)