Nr
604/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Data podpisania
2018-08-16
Data wejścia w życie
2018-08-16
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Publikacja: 17 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)