Nr
597/2018
Dotyczy
wyznaczenia na obszarze Miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Data podpisania
2018-08-14
Data wejścia w życie
2018-08-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybory, spis, referenda
Dokument
Publikacja: 20 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)