Nr
602/2018
Dotyczy
podania do publicznej wiadomości informacji o podziale Miasta Rybnika na okręgi wyborcze, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data podpisania
2018-08-14
Data wejścia w życie
2018-08-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybory, spis, referenda
Dokument
Publikacja: 20 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)