Nr
601/2018
Dotyczy
odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówień w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Data podpisania
2018-08-14
Data wejścia w życie
2018-08-14
Przygotował
Dokument
Publikacja: 20 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)